Hnojivá

V boji proti hladu sú dôležitým a neodmysliteľným pomocníkom práve hnojivá ako prostriedky na výživu rastlín. Potrebu hnojenia a obrábania pôdy bola ľuďom známa už v dávnom staroveku.V starovekom Ríme sa hnojili záhrady a vinice odpadovými vodami a popolom. Pozostatky rozsiahlych zavodňovacích kanálov v Mezopotámii a Egypte možno obdivovať ešte i dnes. Všetky rastliny pre svoj rast a rodivosť potrebujú od jari do jesene určité množstvo základných živín a stopových prvkov, ktoré je potrebné rastlinám dodať do pôdy, alebo počas vegetácie ich aplikovať pomocou tekutých hnojív. Podľa času aplikácie rastlinných živín rozlišujeme tieto druhy hnojenia : ● Melioračné - aplikácia rastlinných živín s cieľom dosiahnuť zásadnú úpravu ich obsahu v pôde, alebo dosiahnuť zásadnú úpravu iných vlastností pôdy ( napr. zníženie kyslosti pôdy vápnením ) . Jedná sa o jednorazové opatrenie s dlhodobým účinkom. Obvykle sa realizuje v súvislosti s prípravou pozemku pre výsadbu. ● Predzásobné – hnojenie živinou na niekoľko rokov dopredu, pričom v ďalších rokoch sa touto živinou spravidla nehnojí. ● Pri príprave pôdy – spravidla sa aplikuje celá dávka fosforečného a draselného hnojiva, prípadne niektoré sekundárne a mikroživiny. V prípade dusíka sa však aplikuje len jeho časť. ● Na list - hnojenie počas celého vegetačného obdobia.